2%

____________________________________________________________

ÚDAJE pre darovanie 2% pre O.Z. za! amfiteáter sú nasledovné:

IČO/SID: 42308518
Právna forma: občianske združenie
Názov: za! amfiteáter
Sídlo: Pražská 1, 960 01 Zvolen

! Dajte si prosím pozor pri vypisovaní názvu presne, ako je vyššie uvedené – všetko malým, s výkričníkom a medzerou, ďakujeme.

____________________________________________________________

POSTUP pri darovaní časti dane:

ZAMESTNANCI:
1. V prípade, že daňové priznanie nepodávate sami, do 15. februára 2018 poproste vášho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie zaplatenných preddavkov na daň.
2. Potom si od neho vypýtajte tiež Potvrdenie o zaplatení dane. Na základe tohto potvrdenia si potom môžete vypočítať, akú sumu vaše 2% (resp. 3% – pozrite nižšie) predstavujú.
3. Vypíšte vaše údaje a tiež údaje O.Z. za! amfiteáter do tohto Vyhlásenia a tiež sumu vašich 2% alebo 3% (z predchádzajúceho kroku).
4. Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane (obe tlačivá) je potrebné doručiť na daňový úrad podľa vášho bydliska najneskôr do 30. apríla 2018.

! Ak ste v roku 2017 odpracovali 40 a viac hodín dobrovoľníckej práce pre akúkoľvek organizáciu (aj mimo O.Z. za! amfiteáter), môžete darovať až 3% z daní. V takom prípade požiadajte túto organizáciu o vystavenie potvrdenia o tom, že ste u nich boli dobrovoľníkom. Toto potvrdenie potom priložte k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane.

FYZICKÉ OSOBY, ktoré si samé podávajú daňové priznanie:
1. Vypočítajte si sumu vašich 2%, resp. 3%, ktoré môžete darovať. Aby ste ju mohli darovať, táto suma musí byť vyššia ako 3,32 €.
2. Vyplnené daňové priznanie doručte v štandardnom termíne na príslušný daňový úrad. Ak darujete až 3%, priložte k daňovému priznaniu aj Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej služby (pozrite vyššie).

PRÁVNICKÉ OSOBY:
1. V daňovom priznaní v IV. oddieli nájdete kolónky na poukázanie 1%, resp. 2% z daní. Vypočítajte si Vaše 1% alebo 2% a všetky údaje daňového priznania riadne vypíšte a odovzdajte na príslušný daňový úrad.

! Ak ste ako právnická osoba v roku 2017 darovali akejkoľvek neziskovej organizácii alebo na verejnoprospešný účel (aj mimo O.Z. za! amfiteáter) financie vo výške minimálne 0,5% z vašej daňovej povinnosti, môžete darovať 2% z dane. V opačnom prípade môžete darovať 1%.

ĎAKUJEME!

Comments are closed.