AMFITEÁTER A SLOVENKA / vízie: ako by to mohlo/malo byť..

plagat_vystava-jun

____________________________________________________________

  • 06.06.14, Bethlenov dom SSG, BB
  • inicioval Martin Fabian
  • zrealizované za pomoci Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Stredoslovenskej galérie, Záhrady – CNK a Evonik Fermas, s.r.o.

____________________________________________________________

Už návštevníci a návštevníčky februárového Týždňa urbanizmu mohli vidieť, ako si študenti a študentky architektúry zo Slovenskej technickej univerzity poradili s vizuálnym a praktickým riešením dvoch veľkých banskobystrických areálov. Teraz sa vrátia na miesto činu, aby predstavili svoje vízie v podobe kompletných semestrálnych prác.

Na podujatí Týždeň urbanizmu, ktoré koncom februára pripravilo občianske združenie za! amfiteáter, sa zúčastnilo 16 študentov a študentiek Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. „Úvodným 5-dňovým intenzívnym workshopom sme im chceli poskytnúť čo najviac informácii o meste a jeho problémoch,“ vracia sa k podujatiu Martin Fabian, jeden z organizátorov a dopĺňa: „Spojením akademickej pôdy a reálnych problémov miest vzniká výborná synergia pre ich svieže riešenie.“

Podľa Fabiana sú študenti a študentky, ktorí sa zúčastnili workshopu, v určitom zmysle slova zvýhodnení oproti ostatným, čo si túto ateliérovú tému vybrali tiež, pretože málokedy dostanú v bežných školských podmienkach taký ucelený priestor pre konfrontáciu s prostredím a jeho okolím. Vernisáž prác, ktoré už teraz poznajú svoju definitívnu podobu, sa uskutoční v piatok 6. júna, o 16:00 hod., v Stredoslovenskej galérii na Dolnej ul. Tam práce zostanú pre verejnosť vystavené až do 13. júna.

V nadväznosti na piatkovú vernisáž občianske združenie za! amfiteáter pripravuje na sobotu 7. júna (10:00 hod.) prvú verejnú celodennú brigádu na banskobystrickom amfiteátri. Momentálne tam prebiehajú počiatočné povrchové úpravy a podľa posledných informácií sa tam už koncom júla uskutoční prvé podujatie. Na sobotnú brigádu pozýva aj zakladateľ iniciatívy za revitalizáciu banskobystrického amfiteátra, Juraj Havlík: „Všetkých a všetky, čo radi pomôžu, radi v sobotu uvidíme. Veľmi pomôže, ak si každý donesie hrable, či motyku.“

Po podpísaní predbežnej zmluvy má už v priebehu tohto týždňa dôjsť k podpísaniu 30-ročnej nájomnej zmluvy, na ktorej sa mesto Banská Bystrica s firmou KOLOTOČE, s.r.o. dohodovalo už od februára, kedy bol tento subjekt schválený Mestským zastupiteľstvom ako víťaz verejnej obchodnej súťaže. Budúcnosť amfiteátra sa tým pádom stáva rok po avizovanom odpredaji oveľa jasnejšia a aj svetlejšia.

Comments are closed.