koncert za! amfiteáter

____________________________________________________________

  • 10.05.13, Námestie SNP, BB
  • iniciovala neformálna skupina ľudí spája(ť_ je )umenie
  • zrealizované za pomoci Záhrady – CNK

____________________________________________________________

Po viac než ôsmich mesiacoch si amfiteáter opäť užil pozornosť obyvateľov a obyvateliek Banskej Bystrice. V piatok 10. mája 2013 sa na Námestí SNP uskutočnilo podujatie, ktorým neformálna skupina ľudí spája(ť_je )umenie upozornila na možnosť rekonštrukcie amfiteátra. Tá sa naskytla napriek nesľubne vyzerajúcej situácií po rozhodnutí poslancov o zaradení amfiteátra do zoznamu nevyužiteľného majetku mesta.

Od tohto rozhodnutia na aprílovom mestskom zastupiteľstve sa vďaka úsiliu začal o celú vec podrobnejšie zaujímať aj primátor mesta Banská Bystrica Peter Gogola, ktorý prisľúbil pozastavenie plánov odpredaja amfiteátra do septembra 2013. Napriek  pochybnostiam verejnosti o tom, či je vôbec možné amfiteátru pomôcť, sa naša iniciatíva za revitalizáciu amfiteátra opäť priblížila k cieľu. Stalo sa tak aj vďaka tej časti obyvateľstva, ktorá myšlienku obnovenia amfiteátra podporila či už svojím podpisom alebo podporou vyjadrenou na internete.

Program koncertu sa začal po 17. hod. pred Radnicou na Námestí SNP. Ako prvá amfiteáter podporila banskobystrická skupina Regale, ako druhá zahrala kapela Maringotka a vrcholom bolo vystúpenie hostí Martin Geišberg a Nany M. Hudák. Na záver podujatie nečakne podporil podujatie i sám primátor Peter Gogola, ktorý zahral s vlastnou kapelou.

Cieľom podujatia bolo informovať verejnosť o aktuálnom stave amfiteátra, o tom čo znamená, že sa nachádza v zozname neupotrebiteľného majetku a o tom, že amfiteáter nie je predaný. Hovoriť o možnostiach jeho využitia a financovania a tiež zbierať podpisy pod Otvorenú výzvy na revitalizáciu amfiteátra v BB ako dôkaz záujmu obyvateľstva o funkčný amfiteáter. To všetko naservírované so skvelým hudobným zážitkom.

ambien for sale online otc

Comments are closed.