o nás

____________________________________________________________

O.Z. za! amfiteáter je skupina nadšených ľudí z Banskej Bystrice a okolia, ktorí/é dobrovoľne pomáhajú amfiteátru stať sa živým kultúrno-spoločenským miestom, s dôrazom na udržateľnosť, obsahovú rôznorodosť a zachovanie jeho genius loci.

O.Z. za! amfiteáter je priamym pokračovaním Neformálnej skupiny ľúdí spája(ť_je )umenie, ktorá vznikla v roku 2009 v Banskej Bystrici počas organizovania festivalu umenia cementártňa, v bývalej nákladnej stanici cementárne. Táto skupina zorganizovala do roku 2013 niekoľko autentických kultúrnych podujatí: 3 cementártne, 3 amfiteátrtne, bbblší_trh, večery venované Djangovi Reinhardtovi, Dežovi Ursinymu, Ivovi Brachtlovi, Bossa nove či spolutvorila mini Jazznicu 2013. Boj za zachovanie amfiteátra v Banskej Bystrici sa postupne stal jej kľúčovou aktivitou (otvorená výzva, amfiteártne, koncerty za! amfiteáter, týždeň urbanizmu), ktorá počas jeho vrcholenia v roku 2013 viedla k založeniu občianskeho združenia (viď. stanovy). 4.6.2014 bola úspešne podpísaná nájomná zmluva na 30 rokov medzi firmou KOLOTOČE s.r.o. a Mestom Banská Bystrica, kde sa firma zaviazala amfiteáter zrevitalizovať a prevádzkovať. Hlavnou aktivitou O.Z. za! amfiteáter však naďalej zostala podpora amfiteátra, či už v podobe organizovania Letného kina na amfiteátri alebo inak. (viac info o “boji za zachovanie amfiteátra” v archíve O.Z. či v dokumentujúcich článkoch z médií).

acheter zolpidem stilnox generique en ligne

d600_20150904_3378

o-z-za-amfiteater_spolocne-foto

 

Súčasné členstvo O.Z. za! amfiteáter tvoria:

Juraj Havlík, štatutár
Jozefa Pevčíková, koordinátorka Letného kina na amfiteátri
Slavo Sochor, dramaturg Letného kina na amfiteátri
Ivan Školuda, premietač
Michal Jaso, premietač
Juliána Dubovská, členka Správnej rady
Zuzana Borošová, členka Správnej rady
Soňa Beňová, členka Správnej rady
Ladislav Bíro, člen Správnej rady
Katarína Krnáčová
Peter Markovský
Rado Sloboda

Za minulú pomoc v O.Z. za! amfiteáter či v Neformálnej skupine ľudí spája(ť_je )umenie ďakujeme členom a členkám: Elene Čániovej, Jakubovi Havlíkovi, Alene Pitlovej, Martine Pitlovej, Martinovi Fabianovi, Tomášovi Ružiakovi, Michalovi Jurigovi, Michalovi Bienskemu, Jurajovi Labantovi, Natálii Luptákovej a Tomášovi Rosovi

Comments are closed.