otvorená výzva

____________________________________________________________

na stiahnutie:

____________________________________________________________

Otvorená výzva občanov na REVITALIZÁCIU AMFITEÁTRA v Banskej Bystrici ako veci verejného záujmu a verejnej potreby, adresovaná Mestu Banská Bystrica a Parku kultúry a oddychu BB.

Podpísaní občania, svojím podpisom vyjadrujeme svoju mienku a požiadavku na revitalizáciu amfiteátra v Banskej Bystrici. Zbieranie podpisov podporovateľov, ako „dôkazu verejného záujmu“, otvára zároveň verejnú diskusiu a vyzýva kompetentných ako aj ostatných ľudí k aktivite, ktorá vytvorí alebo urýchli reálne kroky vedúce k obnoveniu prevádzky amfiteátru v Banskej Bystrici.

Iniciátorom tejto výzvy je neformálna skupina ľudí spája(ť_je )umenie. Skupina študentov   od roku 2009 v Banskej Bystrici organizuje kvalitné kultúrne podujatia, často s cieľom oživiť schátrané nefunkčné priestory a priestranstvá (cementártne, amfiteártne, Večery venované Dežovi Ursinymu atď. – www.artne.sk).

are sleeping pills danger
best way to treat anxiety

Napriek stálym i novým alternatívam pre kultúrne dianie v Banskej Bystrici, dostupnosť mestských kultúrnych priestorov výrazne poklesla. Táto situácia je výsledkom diania v meste za posledné roky, kedy došlo k dôležitým rozhodnutiam o predaji viacerých budov v oblasti kultúry. Máme na mysli Kino Hviezda, Kino Urpín i Dom kultúry. Napriek rekonštrukcii Robotníckeho domu a sprístupneniu Domu kultúry v Podlaviciach, mestu citeľne chýbajú priestory pre kultúrne dianie.

SÚČASNÝ STAV AMFITEÁTRA

Amfiteáter je stále vo vlastníctve Mesta Banská Bystrica, spravovaný mestskou príspevkovou organizáciou Park kultúry a oddychu. Okolo roku 1992 skončilo pravidelné premietanie, v roku 2008 sa na amfiteátri uskutočnil posledný koncert. Odvtedy areál zarastá, lavičky sú prehnité, elektrické rozvody nefunkčné, amfiteáter chátra.

DOTERAJŠIA INICIATÍVA s názvom AMFITEÁRTŇA

amfiteártne sú jednorázové podujatia, ktorých cieľom je realizovať premietania priamo v areáli amfiteátra, tým preukázať, že „s amfíkom to nie je ešte také zlé“ a dostať zámer jeho oživenia do povedomia občanov. V roku 2010 nám bol zamietnutý jednodňový prenájom týždeň pred podujatím – napriek predošlému súhlasu. V roku 2011 bola amfiteártňa úspešne zorganizovaná na amfiteátri s účasťou cca 300 ľudí (bez akýchkoľvek problémov a úrazov, premietalo sa na pôvodnú premietaciu plochu). V roku 2012 nám bol opäť zamietnutý trojdňový prenájom – napriek predchádzajúcemu čestnému prehláseniu pána primátora a rozbehnutým prípravám.

Sme presvedčení, že oživenie letnej prevádzky amfiteátra by malo opodstatnenie – ako miesto konania festivalov, premietania filmov, koncertov, divadiel, literárnych večerov a iných kultúrnych počinov, a to nie len pre Banskobystričanov. Fungujúce amfiteátre v Banskej Štiavnici, Nitre alebo Košiciach sú jednoznačným príkladom.

NAVRHUJEME NASLEDOVNÉ KROKY

1. Základné práce pre zaistenie bezpečnosti areálu amfiteátra

- vyrovnať jamy, opraviť lavičky, zabezpečiť elektrické rozvody a osvetlenie, zrekonštruovať sociálne zariadenia atď. Amfiteáter by po týchto úpravách mohol byť využívaný či na jednorázové akcie, alebo pravidelne, a to bez drahých projektov a rozsiahlych investicií (v danom finančnom stave mesta je nové premietacie zariadenie či plnohodnotná rekonštrukcia nedosiahnuteľná). Následne by postačovalo pravidelné kosenie areálu a iné údržbové práce. Existujú zmysluplné riešenia, ktoré by nemuseli byť závislé na rozpočte či iných možnostiach Mesta Banská Bystrica a PKO (napr. prostredníctvom grantov, dobrovoľných brigád, pomoci s koordináciou projektu rekonštrukcie skupinou nadšencov a odborníkov).

2. Príprava plnohodnotnej rekonštrukcie areálu amfiteátra

Po základných bezpečnostných úpravách by znovu obnovená letná prevádzka amfiteátra ukázala smerovanie tohto verejného kultúrneho priestranstva mesta. Následne by bolo možné zvážiť a postupne realizovať vhodnú plnohodnotnú rekonštrukciu s rozsiahlejšími a dlhodobejšími investíciami (premietacie zariadenie, stále ozvučenie, rozoberateľné zastrešenie orchestrišťa a pod.).

Napriek tomu, že rekonštrukcia areálu amfiteátra momentálne nie je prioritou mesta, žiadame Mesto Banskú Bystricu a PKO, aby sa zaoberali našou iniciatívou. Existujú aj finančne menej náročné a zmysluplné opatrenia, ktoré môžu urýchlene prispieť k naplňaniu predstáv občanov  o pestrejšom i plnšom živote  v našom meste.

v Banskej Bystrici, júl 2012

____________________________________________________________

SIGNATÁRI VÝZVY

za neformálnu skupinu ľudí spája(ť_je )umenie

- Juraj Havlík, Selce

- Juliána Dubovská, Zvolen

- Juraj Labant, Banská Bystrica

- Natália Luptáková, Banská Bystrica

- Jakub Havlík, Selce

- Alena Pitlová, Banská Bystrica

- Zuzana Borošová, Banská Bystrica

 

KONTAKT

Juraj Havlík, 0907 324 341, havlik.juraj@gmail.com, Potočná 35, Selce 976 11

Juliána Dubovská, juliana.dubovska@gmail.com

Natália Luptáková, n.luptakova@gmail.com

Comments are closed.