podmienky nájmu od finančnej komisie

____________________________________________________________

Tu sú zverejnené podmienky nájmu amfiteátra, ktoré prichystala finančná komisia Mesta Banská Bystrica pre potreby vyhlásenia obchodno-verejnej súťaže, a ktoré boli odhlasované MsZ 12. novembra:

Comments are closed.