projekt

____________________________________________________________

Na základe Memoranda o spolupráci pri riešení problematiky “banskobystrického Amfiteátra”, ktoré neformálna skupina ľudí spája(ť_je )umenie podpísala s pánom primátorom 10.5.2013, podala – avšak už ako O.Z. za! amfiteáter – 30.8.2013 na Mesto Banská Bystrica nasledovné dokumenty:

  • žiadosť o prenájom nehnuteľností – pozemkov
  • žiadosť o prenájom nehnuteľností – nebytových priestorov

the most effective acne treatment
insomnia treatment with medication

Comments are closed.