slovo historičky architektúry

____________________________________________________________

PhD. Klára Kubičková:

“Som presvedčená o tom, že do budúceho leta je možné začať prevádzkovať amfiteáter s určitým počtom sedadiel a vybavenia.”


Plne podporujem úsilie o revitalizáciu amfiteátra v Banskej Bystrici.

Pri mojom veku asi čakáte, že budem spomínať. Budem, ale nie na zážitky svojej mladosti v období rozkvetu amfiteátra, ale  na obdobie, kedy som nežila ešte ani ja.

Pred 150 rokmi, a aj potom, samotné mesto (ktoré  malo svoj majetok, zastupiteľstvo, komisie i starostu) hralo prim v starostlivosti o kultúru mesta. Prvé kamenné divadlo postavili na nádvorí starej radnice v roku 1843 – fungovalo do požiaru v roku 1902. Stavba  Národného domu sa pripravovala od tohto dátumu, do 1. svetovej vojny bol ujasnený pozemok ako aj autor, ako víťaz súťaže, za 1. republiky po ďalších súťažiach ho postavili podľa projektu Emila Belluša. Zatiaľ suplovali menšie sály cirkví na Hornej ulici – Evanjelický spolok, Katolícky spolok, Robotnícky dom. Národný dom patril mestu. Dnes už nepatrí. Dovolím si položiť otázku – viete pomenovať kamennú kultúrnu ustanovizeň v Banskej Bystrici, ktorá by dnes patrila mestu alebo by bola postavená po Národnom dome (rok 1928)? Pripomeňme si, že obyvateľstvo vzrástlo z 10.000 na 80.000 občanov. Dom kultúry patril odborom, dnes patrí súkromníkovi a neslúži kultúrnym účelom. Kiná v meste boli zlikvidované a predané. Spomenuté menšie sály sú málo funkčné a potrebovali by rekonštrukciu, aby mohli plniť aj širšie ciele. Kino Urpín s veľmi dobrou akustikou má byť taktiež zbúrané svojim dnešným majiteľom a so súhlasom mesta. Mesto nemá koncertnú sálu, nemá polifunkčné kultúrne priestory. Alternatívne a menšie umelecké telesá zápasia o svoje prežitie – viď. divadlo v Záhrade, divadlá pod VÚC-kou Na rázcestí, Štúdio tanca. Posledná súťaž na novú budovu divadla  bola v 80-tych rokoch (na Fortničke). A tým to skončilo.

Aby som nebola obvinená z neúplnosti – jedinou výnimkou je Divadlo z Pasáže – ale to je úplne špecifická otázka, previazaná aj s charitatívnou činnosťou.

Náš amfiteáter je roky mimo prevádzky.

Odrazu sa má predávať.

V dobe, keď v mnohých mestách na Slovensku si občania prajú prevádzkovať a revitalizovať amfiteátre, lebo majú dosť samoty pozerania sa na stále menej kvalitné programy svojich televizorov. Po horúcich dňoch v prehriatych panelákoch je lákavé byť pod holým nebom a zdielať svoje zážitky so svojim okolím. Nato majú právo iba športoví fanúšikovia? Tí, ktorí počúvajú koncerty, alebo chcú pozerať veľkoplošné a možno kvalitnejšie filmy, alebo iné predstavenia , už nie? Musím tu spomenúť aj dostupnejšie ceny. A turistický ruch – ak by niektorý turista náhodou zostal v Banskej Bystrici aj cez noc, aký program mu ponúkneme na večer? Nápadov by bolo dosť, ale momentálne nerealizovaných.

Takže – som za. A som presvedčená o tom, že do budúceho leta je možné začať prevádzkovať amfiteáter s určitým počtom sedadiel a vybavenia. S prevádzkovateľmi, ktorí budú mať správnu predstavu aj o dramaturgii.

V Banskej Bystrici

10. augusta 2013

PhD. Klára Kubičková

buy valium prescription not required
buy ativan generic online

Comments are closed.