štúdia zastrešenia amfiteátra (1968)

____________________________________________________________

zdroj: Štátny archív Banská Bystrica

Comments are closed.