TÝŽDEŇ URBANIZMU – ZA! AMFITEÁTER

____________________________________________________________

Tu sú zverejnené výstupy z Týždňa urbanizmu – za amfiteáter od 17 študentov a študentiek Fakulty architektúry STU a Katedry architektonickej tvorby VŠVU, ktoré vznikli na konci februára počas workshopu v Banskej Bystrici. Vystavené boli od 28.2-16.3.2014 v Bethlenovom dome v Stredoslovenskej galérii:


____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

 

O.Z. za! amfiteáter Vás pozýva
24.-28.2.2014
na sériu prednášok a diskusií o urbanizme v Banskej Bystrici
vernisáž a prezentáciu prác zo študentského workshopu architek/tov/tiek

____________________________________________________________

PROGRAM:

24.2.2014, pondelok / 18:00 / Reštaurácia Olivo, Námestie SNP 22
O stave amfiteátra (diskusia a prezentácia)
prezentujú: Slavo Sochor, Juraj Havlík, Juliána Dubovská,
Martin Fabian, Rado Sloboda (členovia o.z. za! amfiteáter)

25.2.2014, utorok / 10:00 / Záhrada Beniczky, Námestie SNP 16
Plusy a mínusy urbanistickej štruktúry Banskej Bystrice (exkurzia)
sprevádzajú: Martin Fabian (o.z. za! amfiteáter),
Ing. arch. Štefan Moravčík a Ing. arch. Tomáš Sobota

25.2.2014, utorok / 18:00 / Záhrada Beniczky, Námestie SNP 16
Urbanistický vývoj Banskej Bystrice (prednáška a diskusia)
prednáša: PhDr. Klára Kubičková PhD.

zopiclone sleeping tablets online UK
zolpidem sleeping pills online UK

26.2.2014, streda / 19:00 / Záhrada Beniczky, Námestie SNP 16
Občianska iniciatíva „Trenčín si Ty“ (prednáška)
prednáša: Ing. arch. Tomáš Hanáček

28.2.2014, piatok / 15:00 / Stredoslovenská galéra, Dolná ul. 8
Vernisáž a prezentácia študentských prác

 

24. – 28.2.
Workshop študen/tov/tiek architektúry / v Záhrade – CNK
v spolupráci s FA STU BA, architektami Štefanom Moravčíkom, Tomášom Sobotom, Jozefom Veselovským a historičkou architektúry Klárou Kubičkovou
! študen/ti/tky architektúry (nie len z FA STU), podrobné info nižšie

____________________________________________________________

PREČO TO ROBÍME:

Areál chátrajúceho amfiteátra a územie bývalého textilného závodu Slovenka charakterizuje obrovský mestotvorný potenciál. Predurčuje ich k tomu priama nadväznosť na historické jadro Banskej Bystrice a prítomnosť riečky Bystrica.

/ o budúcnosti amfiteátra rozhodlo Mestské zastupiteľstvo nedávno 11.2.2014 a ak sa úspešne podpíše zmluva, ako O.Z. za! amfiteáter v spolupráci s prenajímateľom – firmou Kolotoče, s.r.o. – môžeme mať reálny vplyv na podobu celého areálu:
http://bystrica.sme.sk/c/7047344/sutaz-na-prenajom-amfiteatra-vyhrala-firma-kolotoce.html

/ mestom odsúhlasená štúdia na areál Slovenky podľa nás v plnej miere nenaplňuje potenciál tohto územia a mestu môže dokonca uškodiť: http://www.banskabystrica.sk/zamery-uzemneho-rozvoja-mesta.phtml?id5=16976

AK VÁM PODOBA TOHTO ÚZEMIA NIE JE ĽAHOSTAJNÁ, tešíme sa na Vaše postrehy a nápady na diskusiách, vernisáži i počas študentského workshopu.

____________________________________________________________

ATELIEROVÁ TÉMA LS 2014 FA STU Bratislava

Nefunkčný amfiteáter a brownfield textilky Slovenka

majú amfiteátre budúcnosť ?
brownfield v centrálnej mestskej zóne v susedstve mestkej pamiatkovej rezervácie ?
rieka Bystrica priamo na pozemku a jej verejné priestory ?
aké predstavy má o území s rozlohou 5,5ha radnica a aké verejnosť ?

Ústav architektúry občianskych budov a O.Z. za! amfiteáter z BB
vyhlasujú ateliérové zadanie pre letný semester 2014
zameraný na areál amfiteátra a brownfield textilnej továrne Slovenka v Banskej Bystrici.

5 dňový urbanistický workshop pre 15 študent/ov/iek
24.2. – 28.2.2014
v Záhrade – Centre nezávislej kultúry: http://www.zahradacnk.sk/
https://www.facebook.com/ZahradaCNK?fref=ts

- spolupráca s lokálnymi architektami a urbanistami
Ing.arch. Štefan Moravčík
http://www.stefanmoravcik.sk/architekt.html
Ing.arch. Tomáš Sobota
http://www.tsobota.sk/
PhDr. Klára Kubičková, PhD. historička architektúry
Ing.arch. Jozef Veselovský

- verejné prednášky s diskusiami
24.2. / O stave amfiteátra/úvod do workshopu
25.2. / Urbanistický vývoj Banskej Bystrice
26.2. / Občianska iniciatíva „Trenčín si Ty“ http://www.trencinsity.sk/sk/
28.2. / VERNISÁŽ A PREZENTÁCIA PRÁC V SSG http://www.ssgbb.sk/

- prezentácia prác s vernisážou mestu v Stredoslovenskej galérii BB
- účastníkom zabezpečené ubytovanie, raňajky/večere, tlač a materiál
- konzultácie počas semestra
- výstava a prezentácia hotových projektov v júni banskobystrickej verejnosti

viac info:
fabobo@gmail.com
havlik.juraj@gmail.com

Ústav architektúry občianskych budov:
Ing.arch. Štefan Polakovič
Ing.arch. Zuzana Čerešňová

____________________________________________________________

AKTUÁLNE INFO TIEŽ NA FACEBOOK-U:

pre študentov/-tky:
https://www.facebook.com/events/611133862289064/
pre verejnosť:
https://www.facebook.com/events/463375033785381/

____________________________________________________________

TLAČOVÁ SPRÁVA z 19.02.2014:

Zatiaľ čo minulý týždeň Mestské zastupiteľstvo odkleplo prenájom amfiteátra spoločnosti Kolotoče s.r.o., občianske združenie za! amfiteáter, ktoré toto rozhodnutie uvítalo, pripravuje ďalšie aktivity, ktoré upozorňujú na mimoriadny význam tohto kultúrneho priestoru a jeho okolia. Počas nasledujúceho týždňa sa mu budú venovať aj pätnásti študenti a študentky architektúry z Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, v rámci podujatia Týždeň urbanizmu – za! amfiteáter.

Od pondelka do piatka (24. – 28. február 2014) sa budú budúci/e architekti/ky zaoberať možnosťami priestoru, v ktorom sa nachádza amfiteáter, ale aj blízkym okolím, ktorému dominuje najmä brownfield (územie nefunkčnej priemyselnej zóny) niekdajšieho závodu Slovenka.„Študenti budú na tejto téme pracovať celý letný semester 2014 v rámci svojej ateliérovej tvorby. Úvodným 5-dňovým intenzívnym workshopom v samotnej Bystrici im chceme poskytnúť čo najviac informácii o meste a vytvoriť im tak najlepšie podmienky k tvorbe,“ hovorí Martin Fabian, organizátor workshopu z o.z. za! amfiteáter.

Hoci je tento týždeň dôležitý najmä pre študentov/ky, ktorí/é sa môžu s priestorom dôkladne oboznámiť, program Týždňa urbanizmu je otvorený aj širokej verejnosti. Ďalší z organizátorov, Juraj Havlík, dopĺňa: „Program otvorí v pondelok diskusia v reštaurácii Olivo venovaná amfiteátru, jeho histórii, ale aj našej iniciatíve. Utorňajší program sa zas venuje bystrickému urbanizmu  ako takému.Doobeda bude urban walk s bystrickými architektmi, po našom prechádzka mestom, na večer pripravujeme v Záhrade prezentáciu s pani Klárou Kubičkovou, uznávanou kunsthistoričkou.

Týždeň urbanizmu neminú ani odborníci z iných kútov Slovenska.V stredu predstaví architekt Tomáš Hanáček iniciatívu Trenčín si Ty!, v ktorej systematická spolupráca verejnosti, akademickej pôdy, lokálnych odborníkov – urbanistov a vedenia mesta smeruje k víziám veľmi kvalitného európskeho mesta. Na konci januára vyhlásilo mesto Trenčín medzinárodnú ideovú súťaž, ktorá sa má stať  podkladom pre tvorbu Územného plánu centrálnej mestskej zóny. Zo strany FA STU BA tému zastrešuje Ing. arch. Števo Polakovič, vedúci Ústavu architektúry občianskych budov.

Vernisáž prvých ideí, skíc a nápadov  z workshopu študentov a študentiek, ktoré budú na téme amfiteáter a Slovenka pracovať, sa uskutoční v piatok, 28. februára, v Stredoslovenskej galérii na Dolnej ulici a verejnosti tam budú sprístupnené po celý nasledujúci týždeň, do 7. marca. „Teraz, keď je amfiteáter na najlepšej ceste k opätovnému otvoreniu, prídu myslím tieto nové pohľady vhod“ hovorí s úsmevom Juraj Havlík, zakladateľ iniciatívy za obnovu bystrického amfiteátra. „V minulosti nám totiž bolo povedané, že nie sme odborníci, ale skôr idealisti. Týždeň urbanizmu by mal ukázať, že s tým idealizmom sa dá pracovať aj na odbornej úrovni,“ dodáva. Na všetky podujatia je pre verejnosť vstup voľný.

____________________________________________________________

Podujatie organizuje: O.Z. za! amfiteáter
Spoluorganizátori: FA STU a Záhrada – CNK
Partneri podujatia: Európsky sociálny fond, Operačný program vzdelávanie, IUVENTA - „Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“ – program KomPrax, Stredoslovenská galéria a Evonik Fermas, s.r.o.

Comments are closed.